De Meiden .... Vertellen

De Historie van de molen

In 1839 is de houten korenmolen " molen nooitgedacht " afgebrand en wordt in 1840 in steen opgebouwd door Hugo Vermaas. In 1860 wordt de molen afgebroken en in hetzelfde jaar weer opgebouwd. In 1881 wordt Leonardus van Roon eigenaar van de molen en later zijn zoons tot 1911.

In 1911 verkocht de familie van Roon de molen aan een nieuw opgerichte coöperatie Óns Belang waarin plaatselijke boeren participeerden. Van 1911 tot 1918 waren diverse molenaars op de molen tot in 1918 toen molenaar Jan van Kranenburg Senior, die afkomstig was uit Moordrecht met zijn gezin in dienst kwam voor de coöperatie.

De molen is op het westen gepleisterd tegen het regenwater, daaronder zitten de ijsselsteentjes. Het bijgebouw (nu winkel) was vroeger de motor maalderij, waarin 2 koppels stenen lagen die met behulp van een zuiggasmotor werden aangedreven zodat er met windstil weer toch gemalen kon worden. Sinds 1918 is de Familie van Kranenburg aan het roer op deze molen, nu wordt u rondgeleid door reeds de 3e generatie Jan van Kranenburg.

De molen is een korenmolen die vroeger tarwe, maïs, haver, gerst, rogge maalde voor de bakkers en de boeren. De molen had vroeger 4 koppels stenen om diverse granen te malen. Nu heeft de molen nog 3 koppels 17-ers compleet waarvan er 2 maalvaardig zijn. Er wordt sinds 2001 weer meel gemalen voor de consumptie en er zijn diverse cake en brood mixen te koop.

17-ers zijn de grootse molenstenen die er zijn en betekend de omtrek van de steen (17 Amsterdamse voetjes). 1 koppel bestaat uit een ligger en een loper die samen ongeveer 2500 kilo wegen.

De naam "Nooitgedacht" is gegeven door de opa van Jan omdat hij "nooit gedacht" had een eigen molen te bezitten. De molen heeft 5 zolders waaronder de begaande grond, opslagzolder, maalzolder, stenenzolder, luizolder, en de kapzolder. De molen is met een speciaal wiekensysteem uitgevoerd dat reeds in de oorlog is toegepast en dat bij weinig wind al kan draaien, maar als er gemalen moet worden zullen we meer kracht nodig hebben en dan kunnen de zeilen ervoor.

De molen is te bezichtigen op molendag, monumentendag op afspraak en als hij draait.

https://meidenvandemolen.nl/wp-content/uploads/2016/11/serveimage.ashx_-300x400.jpeg
https://meidenvandemolen.nl/wp-content/uploads/2016/11/serveimage.ashx_-300x400.jpeg

" De molen is 7 meter opgevijzeld "

Rondom korenmolen “Nooitgedacht” in Spijkenisse is een nieuwbouw project gerealiseerd waaronder het theater de Stoep.  
Zonder aanpassingen aan de molen werd geen vergunning voor dit nieuwbouwproject verleend. Een molen heeft namelijk recht op wind. Dit is vastgelegd in het zogenaamde windrecht. Door de molen te “verhogen” zullen de wieken ook in de toekomst voldoende wind vangen.

Strukton Infratechnieken is daarom gevraagd, de molen zeven meter op te vijzelen en in de ontstane ruimte een betonnen kegel te bouwen. Tevens wordt onder deze kegel een twee meter diepe kelder aangebracht, deze kelder doet inmiddels dienst als Wijnkelder van het restaurant.

De molen bevindt zich tussen een woonhuis, een schuur en restaurant "Meiden van de molen" . Omdat de nieuwe romp van de molen ten gevolge van zijn kegelvorm groter in diameter wordt dan de huidige romp, zou hij niet tussen genoemde gebouwen passen. De oplossing wordt gevonden in het verschuiven van de molen over een afstand van ongeveer twee meter.
Het overnemen van de molen op de schuif/hefconstructie gebeurd door middel van de “stoeltjesmethode”. Hierbij worden sparingen gemaakt in het metselwerk, waarin stalen profielen worden geplaatst en aangegoten, de zogenaamde stoeltjes.
Direct naast deze stoeltjes kan vervolgens een nieuwe sparing in de molenwand worden gemaakt. Door deze sparingen worden horizontaal liggende hefbalken gestoken waarmee de molen later zal worden opgetild. Rondom de stoeltjes en de hefbalken wordt een gewapende betonnen balk gestort; de ringbalk. Deze ringbalk zorgt ervoor dat de reactiekrachten uit de hefbalken gelijkmatig over het metselwerk worden gespreid.

Nadat de molen de twee meter is verschoven, zal hij met schuifbaan en al worden gevijzeld. Dit vijzelen gebeurd met vier vijzeltorens. In plaats van hefvijzels onder de schuifbaan is gekozen voor een hefsysteem met trekstaven. De molen wordt dus, gevijzeld en opgehangen aan acht staven. De vijzeltorens worden geplaatst op tijdelijke poeren op palen.

Na het vijzelen wordt onder de molen een nieuwe paalfundering en een betonvloer gerealiseerd. Hierop wordt met prefab betonnen segmenten de kegel van de molen opgebouwd. Na het aanstorten van de segmenten kan de molen met vijzels afgelaten worden en kan de schuif/hefconstructie verwijderd worden.